aktualizováno: 19.11.2020 09:02:23

POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA

CENÍK SLUŽEB

Cena kurzu výuky a výcviku:


skupina "B"  Klasik (3 až 4 měsíce)                                                                                                              9.000,- Kč


skupina "B"   Forte  (do 2 měsíce)                                                                                                                11.500,- Kč


skupina "B" Forte + (5 týdnů)                                                                                                                      14.000,- Kč


skupina "C"                                                                                                                                                       15.000,- Kč


Vrácení řidičského oprávnění:


skupina "B"                                                                                                                                                       4.000,- Kč


skupina "C"                                                                                                                                                       6.000,- Kč


Ceník ostatních položek:


jedna hodina jízdy .sk. "B"                                                                                                                                400,- Kč


jedna hodina jízdy .sk. "C"                                                                                                                                600,- Kč


jedna hodina teoretické výuky                                                                                                                         150,- Kč


jedna hodina údržby                                                                                                                                          150,- Kč


výuka a výcvik zdravotní přípravy                                                                                                                 700,- Kč


zrušená jízda méně než 24 hodin předem                                                                                                    500,- Kč


nedostavení se na zkoušky bez omluvy 4 dny předem                                                                            1.000,- Kč


opravná zkouška testy                                                                                                                                      200,- Kč


opravná zkouška údržba sk. "C"                                                                                                                     200,- Kč


opravná zkouška jízdy sk. "B"                                                                                                                        400,- Kč


opravná zkouška jízdy sk. "C"                                                                                                                        600,- Kč


poplatek za zkoušku (platí se na pokladně MěÚ Neratovice)                                                                 700,- Kč


poplatek za opravnou zkoušku testu (platí se na pokladně MěÚ Neratovice)                                     100.- Kč


poplatek za opravnou zkoušku jízdy (platí se na pokladně MěÚ Neratovice)                                     400,- Kč


poplatek za opravnou zkoušku údržby sk. "C" (platí se na pokladně MěÚ Neratovice)                    200,- Kč


storno poplatek při předčasném ukončení autoškoly (méně jak 20 h odjetých jízd)                     1.000,- Kč


storno poplatek při předčasném ukončení autoškoly (méně jak 15 h odjetých jízd)                     2.000,- Kč


storno poplatek při předčasném ukončení autoškoly (méně jak 10 h odjetých jízd)                    3.000,- Kč


poplatek za převod z jiné autoškoly                                                                                                         1.000,- Kč


poplatek za vystavení potvrzení o absolvovaných hodinách výuky a výcviku                                   200,- Kč


poplatek za vystavení kopie průkazu  žadatele o ŘO při jeho ztrátě                                                   200,- Kč


Při předčasném ukončení výuky a výcviku v autoškole se pro vzájemné vypořádání pohledávek
nepoužije 
výpočet poměrnou částí absolvovaných hodin výuky a výcviku, ale všechny tyto
absolvované hodiny a storno poplatky se 
vyúčtují podle platného ceníku!!!

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.


TOPlist