aktualizováno: 24.06.2019 13:28:41 

POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA

Voda a její radioaktivní zamoření

 Voda, radioaktivní zamoření a Hado

24. března 2011

Pro toho, kdo pečlivě sleduje zprávy o jaderné havárii ve Fukushima Daiichi je to zcela evidentní. Existuje velmi úzký vztah mezi vodou a zářením. Záření se šíří skrze vodu a zároveň je voda hmotou, která může šíření radiace zabránit.

Nyní do té elektrárny čerpají mořskou a obyčejnou vodu, aby se zabránilo šíření radioaktivních látek, a riskují při tom životy záchranářů i hasičů, kteří musí být velmi blízko ohniska. Nicméně, radioaktivní částice již byly zjištěny ve vodě vodáren v Tokiu. Myslím, že molekuly vody v podzemí i v atmosféře rychle přenášejí informaci o záření. Mechanismus, jakým to funguje neznám. Nejsem odborník a nikdy jsem jadernou fyziku nestudoval. Nicméně, jako osoba, která studuje Hado, mám intuici. (Hado - japonsky vibrace) Mám za to, že důvod, proč je obojí ve spojitosti je, že obojí má základ a vlastnosti hado.

Původně, když jsem mluvil o říši vibrací, postavil jsem své teorie na výsledcích experimentu s vodou. Pozorujeme vztah mezi dvěma jemnými vibracemi na úrovni elementárních částic, v nichž existují nejmenší jednotky hmoty. Tato oblast je za oblastí atomů. Výsledek se projeví buď v podobě rezonance nebo nerezonance.

Měl jsem možnost prokázat, že voda a lidské vědomí jsou ve velice úzkém vztahu, protože obojí je tím, čemu my říkáme hado, přestože má technika nemusí být plně vědecky přijatelná. Metody, které jsem použil jsou fotografování vodních krystalů nebo vytváření a aplikace hado vody, která má schopnost léčit lidské tělo.

Proto si myslím, že je možné najít protiopatření i proti takovému typu havárie. Mohl bych jednoduše použít princip hado, které studuji již 20 let.


 

Prosím, podívejte se na následující obrázek.

 

Je to fotografie krystalu vody v momentě, kdy došlo k úniku radiace ve

Výzkumném institutu JOC v obci Tokai v prefektuře Ibaraki v říjnu 1999.

 

 

Členka naší skupiny praktikující Hado náhodou žila poblíž onoho místa, pouhých 400 metrů od hotelu. Byla velmi znepokojena stavem vody a poslala nám vzorek vody ze své zahrady. Zmrazili jsme vodu a zmražený vzorek nafotili. Jak vidíte, výsledkem byl ďábelsky vypadající snímek, jaký jsme nikdy předtím neviděli. Jsem si jist, že to způsobilo záření.

 

Uvažoval jsem, jak bychom mohli záření odstranit, a pokusil se aplikovat na tuto vodu Hado pomocí měřicího zařízení, které má také schopnost určité informace do vzorku vtisknout. Pak jsme vše znovu vyfotili.

 

Níže je obraz, jaký jsme poté získali. Původně děsivý obraz
se změnil na velmi krásný krystal
připomínající diamant.

 


Možná se ptáte, jaký druh informace byl použit k otisku. Byl to kód MRA číslo B222. (MRA - magnetická resonanční angiografie). Toto je kód pro zlepšení imunity. Tehdy jsem plně nechápal význam imunity či schopnosti samouzdravení. Ale po dalším výzkumu, jsem si uvědomil, že imunita vzniká ve stavu nepřítomnosti stresu. Jinými slovy, když je něčí tělo naplněné informacemi lásky a vděčnosti, může si udržet dokonalou imunitu. Předpokládám tedy, že informace radioaktivity je zcela opačná.

 

Opakem lásky je nenávist a opakem vděčnosti je zášť. Radioaktivní informace je balík negativní energie, směs nenávisti a zášti. Nyní tedy víme, že netřeba mít strach z radiace. Abychom se s radiací vyrovnali, musíme v sobě udržet pocity lásky a vděčnosti.

 

Zde je další příklad potvrzující mou teorii.

 

V dubnu 1986 došlo v Černobylu na Ukrajině, součásti bývalého Sovětského svazu, k obrovskému úniku radiace. Jednalo se o nejhorší jadernou havárii na světě. Více než 9000 lidí přišlo o život.

Asi 100 km od místa byla vesnice, kde žil Alexej a dalších více než padesát starších lidí. Po havárii vláda nařídila evakuovat okolní vesnice. nicméně, Alexej a ostatní se odmítli vystěhovat.

 

Vládní důstojníci přišli do vesnice s přístrojem měřicím radiaci, aby lidem ukázali, jak vysoké hodnoty v místě jsou. Ale přesto se nikdo nebyl ochoten ani hnout. Ti lidé tvrdili: "Máme vlastní pramen. Chrání nás už více než 100 let. " Důstojníci tam měřili vodu, ale žádnou radioaktivitu nezjistili. Tento příběh je pravdivý. Říká se, že ti lidé tam šťastně žijí dodnes.

 

Proč právě tento pramen nebyl zasažen radiací? Muselo to být díky síle lásky a vděčnosti. Lidé, kteří tam žijí věnují tomu prameni svou lásku a vděčnost již více než 100 let. Takže, pokud v sobě máte pocit lásky a vděčnosti, nemusíte mít z radiace obavy.

 

Samozřejmě, je důležité nejprve naslouchat doporučením vlády a odborníků. Je dobré následovat jejich vedení, pokud tak můžete učinit. Ale pro ty, kteří nemohou, bych doporučil držet se druhého obrázku nebo napsat slova "láska a vděčnost" na láhev s vodou. Samozřejmě, že je nejlepší vložit při psaní do slov svůj vnitřní záměr.

 

Masaru Emoto

 

 

 

Chtěli bychom vás požádat, PROSÍME VÁS, pomozte nám a darujte libovolnou částku peněz. Můžete pomocí Pay Pal nebo pomocí převodu peněz na bankovní účet Emotova mírového projektu, jak je uvedeno níže. Rádi bychom peníze lásky, které získáme od každého z vás, doručili do postižených oblastí, a právě tak je využili na to, abychom poskytli lidem vodu. Velice si vážíme vaší obrovské ohleduplnosti. Velmi vám děkujeme.

 

Dary přes Pay Pal: info@emotoproject.org

Bank Information:

 

Příjemce (Payee): EMOTO Project

Bank: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Branch: Asakusabashi

Account number: 0941063

Bank Code: 0005

Swift Code: BOTKJPJT

 

Znovu a znovu, vám děkuji za vaši laskavou podporu. Je nám velice líto, že za to nebudeme nikdy moci dostatečně poděkovat, ale budeme si vždy pamatovat vaši vřelost a nyní ji oceníme víc než kdy jindy a bude tomu tak navždy.

 

Se spoustou lásky a vděčnosti,

Masaru Emoto

Prezident

mírového projektu EMOTO PEACE PROJECT

 

Prosím, poznámka: jméno účtu je “Emoto Project” nikoli Emoto peace Project. Dochází ke spoustě chyb kvůli názvu a toto je důležitá věc, tak to, prosím, mějte na paměti.


 

http://masaru-emoto.net/english/hado_commentary110324.html

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)
TOPlist